dinsdag 27 mei 2014

Blogopdracht 3

Woningloze – J. Slauerhoff

Alleen in mijn gedachten kan ik wonen.
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedachten kan ik wonen.
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
in steppen, stad en woud dat onderkomen
kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
en tevergeefs om zachte woorden smeekt,
waarmee ‘k welkeer kon bouwen, en de aarde
mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.


Uitwerking
In dit gedicht zit volgens mij niet echt een metrum, want er zit geen regelmaat in de beklemtoonde en minder beklemtoonde lettergrepen.

Wel zit er elisie in dit gedicht. Zoals in regel twaalf, waarin de schrijver ‘ik’ vervangt door enkel ‘’k’. Veder zou ik in regel drie ‘ik’ misschien ook vervangen door ‘’k’.

In regel acht zit een enjambement. Door dat enjambement wordt de zin onderbroken, er zit een soort pauze in. Dat heeft als effect dat de nadruk op ’wildernis’ komt te liggen en vervolgens ‘in steppen, stad en woud’ wat vlotter achter elkaar worden opgesomd.

In regel elf zit ook enjambement. Ook hier wordt de zin onderbroken en zit er een soort pauze in. De nadruk komt te liggen op welke tijd er zal komen.

Het rijmschema van dit gedicht ziet er als volgt uit:
A B B A
A B A B
A B B C C B

In de eerste strofe zie je omarmend rijm want de eerste en de vierde regel rijmen op elkaar, net als de tweede en de derde regel. In de tweede strofe zie je dat de eerste en de derde regel, en de tweede en de vierde regel op elkaar rijmen. Dat noemen we gekruist rijm. Verder zitten er in dit gedicht ook een paar voorbeelden van klinkerrijm, zoals de eerste en de vierde regel van de eerste strofe.

Ik denk dat dit gedicht het meest in de buurt zit van een sonnet. Het bestaat wel uit veertien regels, maar niet uit vier strofen. Wel zijn de eerste twee strofen kwatrijnen.


Nu moeten we alles wat we hebben geleerd over poëzie gaan toepassen op een songtekst naar keuze. Ik heb gekozen voor het nummer ‘Words as Weapons’ van Birdy.

Birdy - Words As Weapons
I feel your knife as it goes right in
Cut to my core but I'm not bleedin
All that you say tryin to make me small
Well the bigger you get the harder you fall

You use your words as a weapon dear
But your blades don't hurt when you have no fear


You think that your deep under my skin
Your tryin to keep me sufferin

If you use your words as a weapon
Then as a weapon, I'll shed no tears

You have my heart but I lock it up
This burning flame has been burnt enough
My window's cracked they can be replaced
But your arm will tire throwing stones my way

You use your words as a weapon dear
But your blades don't hurt when you have no fear


You think that your deep under my skin
Your tryin to keep me sufferin

If you use your words as a weapon
Then as a weapon, I'll shed no tears


I feel your knife as it goes right in

You use your words as a weapon dear
But your blades don't hurt when you have no fear

You think that your deep under my skin
Your tryin to keep me sufferin

If you use your words as a weapon
Then as a weapon, I'll shed no tears

I'll shed no tears


Ik zal één couplet en het refrein proberen te verdelen in versvoeten en metrums:

couplet:
I feel your knife as it goes right in                                       v - v - v - v - v     à           jambe
Cut to my core but I'm not bleedin                                     v - v - v - v - v    
à           jambe
All that you say tryin to make me small                               v v v v -  v - - -                   
Well the bigger you get the harder you fall                          v v v - v v v v - v -

refrein:
You use your words as a weapon dear                              v - v - v v - v v    à           jambe, anapest
But your blades don't hurt when you have no fear              v - - v v - v v - -

You think that your deep under my skin                               v v v v - v v v -
You’re tryin to keep me sufferin                                           v v - v v v v v -   

If you use your words as a weapon                                       v - v - - v v v -
Then as a weapon, I'll shed no tears                                      v v v v - v - v -


In dit nummer wordt vooral gebruik gemaakt van gepaard rijm (AABB). Verder zie je zowel volrijm als halfrijm terugkomen. De titel ‘Words as Weapons’ is een vorm van alliteratie en een vorm van beeldspraak. Er wordt een vergelijking gemaakt. Iemand gebruik zijn (als we de clip mogen geloven) woorden als wapens. De tweede regel van het refrein is volgens mij een metafoor. Er wordt bedoeld dat ze zich niet meer laat raken door alles wat hij zegt, maar ze zegt dat zijn messen/wapens haar geen pijn meer doen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.